Sme zelení

Sme zelení

Autor: zornicka
Kategória: Z penziónu Zornička

Budúcnosť našej planéty nám nie je ľahostajná a v týchto pár riadkoch Vám povieme, čo robíme v našom penzióne preto aby sme boli zelený penzión.

Prvé a veľmi dôležité, triedime odpad. Napríklad vratné fľaše od piva a džúsov, vraciame naspäť dodávateľom. Rovnako separujeme nevratné sklenené obaly. Z vyseparovaného skla sa totiž vyrábajú nové sklenené výrobky. Myslíme si, že je to úžasný spôsob ako ušetriť planéte 4000 rokov, ktoré potrebuje sklo na rozklad.

Plastové fľaše v triedení nezaostávajú. Viete čo všetko môže vzniknúť z recyklovaných PET fliaš? Tak napríklad hrebeň, ktorým si denne češete vlasy, alebo rukoväť vašej zubnej kefky. Myslíme si, že je to lepšie využitie, ako nechať planétu trápiť sa pri ich rozklade približne 500 rokov.

Ak sa prídete najesť k nám do reštaurácie a nebudete vládať zjesť Vaše jedlo, radi vám ho zabalíme. Samozrejme naše obaly na jedlo sú biologicky rozložiteľné. A tak isto aj slamky. Tiež neradi vidíme ako v našich moriach musia rybky plávať slalom medzi odpadkami. A aby sme vyprodukovali čo najmenej plastového odpadu, aj sáčky čo používame do smetiakov sú biologicky rozložiteľné.

Ale týmto nekončíme. V každej kúpeľni nájdete toaletný papier či utierky na ruky značky Lucart EcoNatural. Inovatívny výrobný proces týchto produktov využíva čistú technológiu s nulovým odpadom: na čom sa podieľa mechanické pôsobenie, ktoré fyzicky oddeľuje celulózové vlákna z plastového a hliníkového materiálu v krabiciach od nápojov, bez použitia látok škodlivých pre človeka a životné prostredie. Celulózové vlákna sa používajú na výrobu EcoNatural, zatiaľ čo hliník a polyetylén sú recyklované v iných výrobných aktivitách nie len na stavebný materiál či predmety každodennej potreby (napr. perá, pravítka, atď. …). EcoNatural nevyrúbava stromy, ale umožňuje recyklovať materiály, ktoré by inak skončili na skládke odpadov. Týmto spôsobom významne napomáha k riešeniu problému likvidácie odpadov.

Neposledná zo zmien, ktorá nás robí zelenšími je výmena starých svietidiel za LED. Je to trochu náročné zabezpečiť takú výmenu naraz, ale postupne v izbách, chodbách a ostatných priestoroch prechádzame na LED svietidlá, ktoré významne šetria elektrickú energiu.

Náš penzión je obklopený krásnou prírodou Nízkych Tatier a Veľkej Fatry a my chceme udržať tú krásu nedotknutú. Preto sa každý deň snažíme vymyslieť spôsob ako byť viac zelení.